Rekonstrukce účetnictví

[ninja_forms_modal_form id=17 text_link='Poslat poptávku']

Většina z nás se již potkala se ztrátou dat. Ať už kontaktů v telefonu nebo rodinných alb, ale samozřejmě se může stát, že dojde ke ztrátě, zničení či odcizení účetních dokumentů, nebo celé evidence. Rekonstrukce účetnictví se také provádí v případě, pokud nebylo v předešlých účetních obdobích účetnictví věnováno dost pozornosti a pečlivosti.

Takové období nebo ztrátu dat nelze ignorovat nebo vynechat a musí se provést nutná rekonstrukce, aby měla vaše společnost kompletní účetní a daňovou agendu. Takový proces je nutný i v případech nebo konkrétních situacích, kdy předcházející účetní nepracoval spolehlivě a díky tomu se dopouštěl zásadních chyb.

Rekonstrukce účetnictví je potřeba i v případě živelných událostí či požáru.

Také se stává, že podnikatel v počátku své činnosti s účetnictvím nezačal vůbec a pak se musí vše zpětně doložit.

V takovém případě jsme pro vás plně k dispozici. Rekonstrukce účetnictví není jednoduchým úkonem a proto je vhodnější využít poradenství profesionálů ve svém oboru.

Ať je tomu jakkoli, nic není nemožné a účetnictví jsme schopni obnovit, včetně vytvoření prvotních účetních dokladů a zřízení příslušných registrů.

Máme plnou důvěru v naše zaměstnance a jejich práce je pečlivá. Pokud se na nás obrátíte, dostanete plnou záruku, že rekonstrukce vašeho účetnictví bude provedena precizně a v co nejkratším možném termínu. Obdržíte plně obnovený systém, který bude odpovídat zákonem stanoveným předpisům s perfektní organizací.

Průběh rekonstrukce účetnictví

Získání primárních dat pro rekonstrukci účetnictví

 • Zajistit dostupné opisy dokladů nebo pořízení kopií od institucí a správních orgánů, získat opisy daňových přiznání i s přílohami a další mivýstupy.
 • Získání přehledů správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny jak podnikatele, tak i jeho zaměstnanců.
 • Z banky zajistit bankovní výpisy a úvěrové smlouvy.
 • Od dodavatelů a odběratelů opatřit faktury, dobropisy a zápočty.
 • Opatřit kopie leasingových, kupních a pojistných smluv.

Rekonstrukce účetnictví

 • Nastavení počátečních stavů účtů a knih
 • Zaúčtování dostupných dokladů
 • Kontrola souvztažných vazeb
 • Účetní uzávěrka a kontrola koncových stavů účtů v souvislosti s podanými daňovými přiznáními
 • Popř. dodání dodatečných přiznání k dani z příjmů, DPH a další přehledy

Poslední fáze

 • Poslední fází je zpracování účetních metod a vnitřních směrnic, které popisují zrekonstruované účetnictví a zároveň zabrání opakování této nepříjemné situace.

Důvodem pro rekonstrukci účetnictví není přechod na nový software. V takovém případě doporučujeme menším účetním jednotkám přeúčtovat doklady do nového systému.

V ostatních případech je nejvhodnější dokončit účetní období ve starém programu a nové účetní období zahájit i novým účetním programem. Další možností je také ukončit účtování s koncem měsíce a začít od dalšího převedením stavů do nového programu.

U kvartálních plátců DPH je nejlepší přecházet právě na přelomu kvartálu. Ale i tyto starosti můžete zcela přenechat naším specialistům, kteří vám navrhnou tu nejvhodnější variantu pro vaši společnost a veškeré procesy spojené s rekonstrukcí nebo převodem na nový software vyřeší za vás.

Rekonstrukcí účetnictví předejdete problémům při případné kontrole ze strany správců daní, přestože není úplně levnou záležitostí. Zajistíme vše podle zákonných předpisů za minulá i běžná období. Vše je řešitelné.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation