• Main
 • Rekonstrukce účetnictví rychle a jednoduše v Praze

Rekonstrukce účetnictví rychle a jednoduše v Praze

Postup rekonstrukce a obnovení účetnictví je velmi pracný, a proto se provádí po etapách. V předběžné fázi pečlivě analyzujeme situaci v účetním oddělení podniku klienta.

Po zjištění určitých chyb naši specialisté upozorní vlastníka a poskytnou podrobnou zprávu o rozsahu porušení. To vám umožní co nejvíce zkrátit dobu procedury.

Proces implementace opatření k obnovení účetnictví a daňové evidence je rozdělen do několika fází:

Získání primárních dat pro rekonstrukci účetnictví

 • Zpracování a upřesnění primární dokumentace;
 • Důkladná analýza dat získaných v důsledku zpracování dokumentace a uchovaných zpráv;
 • V případě potřeby provedeme kompletní inventuru peněžních aktiv, výpočty a zásoby;
 • Zajistit dostupné opisy dokladů nebo pořízení kopií od institucí a správních orgánů, získat opisy daňových přiznání i s přílohami a další mivýstupy.
 • Získání přehledů správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny jak podnikatele, tak i jeho zaměstnanců.
 • Z banky zajistit bankovní výpisy a úvěrové smlouvy.
 • Od dodavatelů a odběratelů opatřit faktury, dobropisy a zápočty.
 • Opatřit kopie leasingových, kupních a pojistných smluv.

Rekonstrukce účetnictví

 • Nastavení počátečních stavů účtů a knih
 • Zaúčtování dostupných dokladů
 • Kontrola souvztažných vazeb
 • Obnovení databáze, kterou má vlastník, nebo její vytvoření od nuly;
 • Obnova účetních registrů a tvorba počátečního zůstatku;
 • Účetní uzávěrka a kontrola koncových stavů účtů v souvislosti s podanými daňovými přiznáními
 • Popř. dodání dodatečných přiznání k dani z příjmů, DPH a další přehledy

Poslední fáze

 • Poslední fází je zpracování účetních metod a vnitřních směrnic, které popisují zrekonstruované účetnictví a zároveň zabrání opakování této nepříjemné situace.
 • V případě potřeby jsou připraveny revidované výpočty a přiznání k dani a revidované zprávy

Poměr ceny, kvality a rychlosti poskytování služby rekonstrukce účetnictví nabízené naší společností je optimální. Postup si můžete objednat zcela nebo zčásti (záleží na tom, ve kterém segmentu účetního oddělení došlo k potížím nebo které operace vyžadují rekonstrukci). K otázce výpočtu nákladů na tyto služby přistupujeme individuálně a vycházíme z objemu a složitosti provedené práce.

Konzultace

Napište nám nebo najděte nejbližší kancelář