career

Právní služby

[ninja_forms_modal_form id=17 text_link='Poslat poptávku']

V rámci právní pomoci poskytuje naše kancelář právní služby s ohledem na přání klienta, sepisuje potřebné dokumenty, zabezpečuje vypracování posudků a právních rozborů. Pokud potřebujete právní zastoupení, kupujete či prodáváte nemovitost, hledáte právní službu za přijatelnou cenu, poptáváte revizi smluvní dokumentace nebo potřebujete vyřešit Vaší pohledávku, jsme tu pro Vás.

Výhody našich právních služeb

Profesionální přístup

 • Naše právní služby Praha, poskytujeme v souladu s platnými zákony, legislativou a právní úpravou.
 • Neustále sledujeme a aktualizujeme právní novinky, ke kterým včas přihlížíme a promítáme je do našich právních služeb.
 • Dodržujeme vysokou úroveň naší práce, jak v podobě vypracovaných dokumentů, tak celkovou kvalitou námi poskytovaných právních služeb.
 • Vždy hledáme a navrhujeme to nejoptimálnější řešení daného právního problému.

Flexibilita

 • Vaše problémy se snažíme řešit co v nejkratším čase s důrazem se přizpůsobit Vašim podmínkám a potřebám.
 • Držíme se hesla, že včasná konzultace s právníkem je nejlepší prevencí právních problémů.

Požadavky klienta

 • Vždy vyvíjíme maximální snahu při řešení konkrétních problémů a hledáme to nejrychlejší a nejefektivnější pro klienta.

Dlouhodobá spolupráce

 • Snažíme se s klienty navázat dlouhodobější vztah, díky jemuž jsme schopni naše advokátní a právní služby ještě lépe nastavit, zefektivnit a zrychlit.
 • Zvláštní důraz klademe na optimalizaci nákladů našich služeb, a proto veškeré vynaložené náklady budou vždy s klientem odsouhlaseny.

Osobní přístup

 • Každému jsme schopni poskytnout potřebnou péči podle konkrétních požadavků.
 • Právní problémy s klientem řeší stále stejný člen kanceláře, který je však v případě nutnosti zastupitelný kolegou.

Transparentní služby

 • Naše přesná evidence vykonaných služeb je přehledná a přináší jasnou kontrolu při vyúčtování všech námi poskytnutých služeb.
 • Ceny právních služeb jsou stanoveny vždy individuálně a odvíjí se od složitosti jednotlivých úkonů a pokaždé po dohodě.
 • Vždy ještě před započetím právní služby nebo služeb, Vám dohodnutou cenu stanovíme v naší smlouvě.

Důvěryhodnost

 • Veškeré kroky budeme činit jen s Vaším souhlasem, průběžně Vás budeme informovat o stavu věci a nic nebudeme činit bez Vašeho souhlasu.
 • Než Vám poskytneme odbornou radu nebo konzultaci, připravíme veškeré dokumenty, které budeme důkladně analyzovat a na jejich základě stanovíme předpokládaný vývoj konkrétní situace a navrhneme optimální řešení.

Co Vám zajistí naše právní služby

Obchodní právo        (Sepisování a uzavírání smluv, včetně obchodního jednání.)

Občanské právo        (Převody vlastnictví, závazková práva, zástavní práva, bezdůvodné obohacení a náhrada škod.)

Pracovní právo         (Veškeré pracovně právní smlouvy, interní pracovně právní dokumenty, poradenství v oblasti ochrany osobních údajů.)

Společenské a podnikatelské právo            (Zakládání a registrace nových společností, pořádání valných hromad, získání podnikatelských oprávnění nebo zánik společností.)

Nemovitosti         (Převody nemovitostí, investice u nemovitostí, zástavy nemovitostí, nájemní a podnájemní smlouvy, zřizování věcných břemen, stavební právo, poradenství developerům.)

Veřejné zakázky       (Příprava zadávání veřejných zakázek, včetně zpracování nabídek, vypracování námitek, návrhy na přezkoumání, včetně návrhu na přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.)

Duševní vlastnictví    (Softwarové smlouvy a licence, ochrana duševního vlastnictví, trestní záležitosti a civilní žaloby, implementační smlouvy.)

Ostatní spory             (Správa a vedení obchodních a civilněprávních sporů.)

Proč si vybrat naší právní kancelář?

Jak je patrné z výše uvedené nabídky našich právních služeb Praha, její stručný seznam ukazuje, že jsme schopni a hlavně ochotni Vám nabídnout veškerou potřebnou právní službu za velmi rozumnou cenu. Důvodem, proč nás oslovit je hned několik:

 • Pokud využijete naše právní služby, ušetříte značné náklady na vytvoření pracovní pozice právníka, ve Vaší společnosti.
 • Naši právní odborníci eliminují či zcela odstraní případné Vaše právní chyby, které mívají velmi často negativní důsledky na celé Vaše podnikání.
 • Známe cesty, kudy se vydat složitými právními kličkami, máme totiž letité zkušenosti.
 • Právní služby, které poskytujeme, jsou ideální jak pro společnosti, které tyto služby potřebují jen občas, tak pro velké podniky, které naše právní služby využijí průběžně a dlouhodobě.

Kdo Vám právní služby nabízí

 • Právní služby v naší kanceláři vykonávají ověření a zkušení odborníci s dlouholetou praxí v dané oblasti.
 • Jedná se o členy České advokátní komory, odpovědnostně pojištěné za škodu.
 • Všichni naši pracovníci jsou právnicky vzdělány a specializují se na právo jako celek, tak i například na arbitráže a jiné specifické služby.

Řešení nejen pro Vás

Pokud hledáte opravdu to správné řešení, pak jste ho zřejmě našli právě u nás. Na naše advokátní a právní služby se můžete spolehnout, jsou poskytovány již řadu let, jsou v té nejvyšší možné kvalitě a mají již řadu spokojených zákazníků.

Naše případná spolupráce s Vámi bude zcela individuální a vše bude probíhat na vzájemné dohodě.

V neposlední řadě Vám nabízíme asi to nejdůležitější, že veškeré právní služby Vám budou poskytnuty v souladu se všemi právními aspekty dle současně platných zákonů, vyhlášek a nařízení, za předem dohodnutou cenu.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation