• Main
  • Vyhotovení zpráv a optimalizace daní v Praze - FCHAIN

Vyhotovení zpráv a optimalizace daní v Praze - FCHAIN

 

Vyhotovení daňového přiznání je nutné jak součást účetní a daňové evidence. Tento úkol je součástí našich standardních služeb.

Připravíme za Vás přiznání k dani z příjmu, k dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z nemovitosti, darovací dani nebo dani z převodu nemovitosti. Garantujeme správnost vyplněných přiznání a jejich včasné podání příslušným finančním úřadům.

Kdo musí podat daňové přiznání? Osoby, které mají:

  • příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6 zákona o daních z příjmů)
  • příjmy z obchodní činnosti a jiných nezávislých činností generujících příjem (§ 7 zákona o daních z příjmů)
  • kapitálové výnosy (§ 8 zákona o daních z příjmů)
  • příjmy z pronájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů)
  • jiné příjmy (§ 10 zákona o daních z příjmů).

 

Jako příjem se rozumí příjmy v peněžité i nepeněžité formě, obdržené též výměnou. Příjem v nepeněžité formě je oceněn v souladu se zvláštním zákonem, kterým je zákon o oceňování majetku.

Optimalizace zdanění

S ohledem na každého jednotlivého podnikatele nebo obchodníka pečlivě analyzujeme, zda je jeho činnost pouze vedlejší činností nebo zda je podnikatelem se stovkami dokumentů měsíčně, zda provozuje sklad, má několik obchodních účtů a zda je plátcem DPH. Pokud si nejste jisti, jaké povinnosti vám legislativa ukládá a zda je pro vás podvojné účetnictví nezbytné nebo dostatečné, můžete nás rovněž kontaktovat a náš tým vyškolených profesionálů vám poskytne odbornou radu a poté vám nabídne kvalifikované služby daňové a účetní evidence.

Poskytneme vám vedení běžné daňové evidence a převod z daňové evidence do vedení účetnictví nebo naopak. Můžeme rovněž poskytnout přechod z paušálních procentních nákladů do daňové evidence a naopak.

Naše společnost vám poskytne komplexní daňovou evidenci a pokud to bude nezbytné, obnovení účetních dokumentů. Vše bude připraveno v časovém rámci dohodnutém předem nebo stanoveném zákonem, tj. měsíčně nebo čtvrtletně. Daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví, není upravena zákonem o účetnictví, ale zákonem o daních z příjmů, což znamená, že tento zákon upravuje pouze její obsah, ale nikoli formu. Proto pro vás můžeme změnit formu daňové evidence v souladu s vašimi individuálními požadavky.

V případě auditu ze strany Finanční správy pro Vás budou námi vyhotovené daňové výkazy užitečné při prezentování a potvrzování splnění podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů.

Specialisté z Financial Chain Corporation jsou ochotni vám pomoci při přípravě a podání daňových a účetních výkazů nejenom v Praze, ale v celé České republice.

Konzultace

Napište nám nebo najděte nejbližší kancelář