• Main
 • Účetní služby v Praze, vedení účetnictví - Financial Chain Corporation

Účetní služby v Praze, vedení účetnictví - Financial Chain Corporation

Naše společnost má více než 15 let zkušeností s implementací efektivních finančních řešení pro podnikání. Účetnictví je jednou z hlavních oblastí, kterým se naši specialisté profesionálně věnují.

Dnes jako strukturovaný systém finančních informací zaujímá účetnictví možná jednu z vedoucích pozic mezi aktivitami společnosti, ne-li první. Šikovné vedení účetnictví dává vedoucímu podniku příležitost plně kontrolovat jakékoli změny v ekonomických aktivitách svého podnikání a efektivně jej řídit. Účetní služby poskytujeme nejen v Praze, ale i v celé České republice.

Ve velkých podnicích může počet zaměstnanců v účetním oddělení překročit počet jakéhokoli jiného oddělení, což vede k vysokým nákladům společnosti. V tomto případě veškerá odpovědnost za práci účetních spadá na ředitele společnosti. Proto se využívání outsourcingu stalo každodenní praxí předních světových organizací.

Taková řešení se obvykle používají nejen pro účetnictví, ale také pro jakékoli jiné oblasti služeb, na které se společnost nespecializuje. Když mluvíme konkrétně o účetních službách, máme rozsáhlé zkušenosti s podporou velkých společností specializujících se na zcela odlišné oblasti podnikání, stejně jako s včasným a správným podáváním výročních, čtvrtletních a měsíčních zpráv o jakékoli složitosti.

Pokud budete s námi spolupracovat, vaše společnost již nebude muset udržovat velký počet zaměstnanců úzce strukturovaných specialistů, nebude nutné kupovat a udržovat specializovaný účetní software, otevírat pracovní místa a investovat do technického vybavení účetního oddělení.

Mít účetních mezi zaměstnanců není zárukou efektivity práce. Tým FCHAIN sdružuje nejlepší odborníky v oblasti účetnictví. Prostřednictvím svých služeb může FCHAIN zaručit účinnost, bezpečnost a hospodárnost.

V rámci daně / účetnictví nabízíme následující:

Vedení daňové evidence

 • Peněžní deník, pokladní kniha, kniha závazků a pohledávek, bankovní výpisy.
 • Evidence majetku, odpisy majetku.
 • Kniha jízd, sledování spotřeby PHM, cestovní náhrady.
 • Vnitropodniková směrnice.
 • Vedení skaldové evidence, příjemky, výdejky, inventury skladu.
 • DPH, evidence, daňová přiznání měsíční nebo čtvrtletní.
 • Kontrolní hlášení.
 • Silniční daň.
 • Přehledy sociálního a zdravotního pojištění.
 • Daň z příjmů fyzických osob.

Vedení účetnictví

 • Účetní deník, banka, pokladna, hlavní kniha, rozvaha, evidence rozvahových a výsledkových účtů, kniha závazků a pohledávek.
 • Sledování stavu majetku, jeho odepisování a závěrečná inventura.
 • Vnitropodniková směrnice.
 • Evidence skladu, příjem a výdej materiálu nebo zboží, skladová inventura.
 • Cestovní náhrady, kniha jízd a sledování normativní spotřeby.
 • DPH, měsíční nebo čtvrtletní evidence včetně daňového přiznání.
 • Kontrolní hlášení.
 • Silniční daň, stanovení záloh.
 • Ostatní aktuální daně.
 • Závěrečná účetní závěrka včetně uzavírání hlavních účetních knih.
 • Přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
 • Daň z příjmů fyzických nebo právnických osob.
 • Výkaz zisků a ztrát a výkaz rozvahy.
 • Příloha k účetní závěrce.

Mzdy a zaměstnanci

 • Celkové vedení mzdové agendy.
 • Kompletní řešení při nástupu a odchodu zaměstnanců.
 • Roční zúčtování mezd a odvodů, přehledy pro státní instituce.
 • Roční zúčtování daní z příjmů.
 • Veškerá potvrzení pro styk zaměstnanců s úřady.
 • Závazky podnikatele za zaměstnance vůči okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.

 

Je třeba si uvědomit, že nesprávná a nedostatečná organizace účetnictví výrazně snižuje produktivitu společnosti. Na současné úrovni konkurence je prvním krokem udržení vnitřního pořádku v jakékoli organizaci. A jsme připraveni Vám v této věci pomoci! Obraťte se na FCHAIN aby vaše účetnictví bylo v bezpečí.

Konzultace

Napište nám nebo najděte nejbližší kancelář