• Main
 • Daňový kalendář 2016

Daňový kalendář 2016

Daňový kalendář – jeho význam a využití

Daňový kalendář přináší přehled konkrétních termínů pro včasné placení daní a pojistného.

Obsahuje daňové povinnosti jak pro fyzické, tak pro právnické osoby a zaměstnance. Upozorňuje tedy na termíny placení daní.
Daňový kalendář běžně dostupný na stránkách Ministerstva financí stanovuje termíny daní, jako například daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, silniční daň, spotřební daně, daň z nemovitosti, daně energetické ale i například pojistné na důchodové spoření a další daně a odvody. Abychom vyšli vstříc našim zákazníkům, převezmeme za vás kontrolu daňového kalendáře a budeme vás s předstihem informovat, co a kdy je potřeba zaplatit.  Kdy se platí daně, vám řekneme s patřičným předstihem.

Daňový kalendář a liberační lhůta

S novým daňovým řádem, účinným od roku 2011, nastaly změny důležité pro včasné podání přiznání k dani z příjmů. Změnila se totiž lhůta, která je proti minulosti o něco příznivější k opozdilcům. Daňový řád toleruje 5 pracovních dní pro pozdní podání přiznání a také pro zaplacení. V této, tzv. liberační lhůtě, vám nehrozí žádné postihy ve formě pokut či penále. Pokud však bude podání daňového přiznání chybně adresováno a přiznání bude postoupeno na jinou adresu a toto postoupení překročí liberační lhůtu, vystavuje se poplatník možným sankcím ze strany Finančního úřadu.

U nás však této liberační lhůty nevyužíváme, řídíme se platným daňovým kalendářem a veškeré daně zpracováváme v řádných termínech. Tato tolerance platí nejen pro daně z příjmů ale i ostatní daně. Výjimku tvoří kontrolní hlášení k DPH, pro které tato liberační lhůta naplatí.

Za jaké odvody daní vám ručíme, popisujeme níže.
Kdy platit daně a jaké, vám ohlídáme a hlavně je pro vás zpracujeme. Daňové povinnosti, které pro vás vyplývají ze zákona, jsou:

 • Daně z příjmů a) fyzických osob, b) právnických osob, c) fyzických osob ze závislé činnosti, d) daně vybírané srážkou.
 • Daň z přidané hodnoty.
 • Spotřební daně a) z minerálních olejů, b) z lihu, c) z vína, d) z tabáku.
 • Daň silniční.
 • Daň z nemovitostí.
 • Daň z nabytých nemovitostí.
 • Energetické daně a) ze zemního plynu, b) z pevných paliv, c) z elektřiny.
 • Odvody z biopaliv a loterií.
 • Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí.
 • Daň z hazardních her.

Ukázka daňového kalendáře

Pro vaší představu uvádíme příklad daňového kalendáře pro rok 2017 s vybranými, nejvíce se vyskytujícími daněmi a odvody.

Daň (odvod)/měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Daň z příjmů – záloha (nad 150.000,-) 15. 15. 15. 15.
Daň z příjmů – záloha (nad 30.000,-) 15. 15.
Daň z příjmů – daň vybíraná srážkou 02. 28. 31. 30. 31. 30. 31. 31. 30. 31. 30.
Daň z příjmů – sražené zálohy 20. 20. 20. 20. 22. 20. 20. 21. 20. 20. 20. 20.
Daň z příjmů – srážka dle zvl. sazby 31. 28. 03. 02. 30. 31. 31. 02. 30. 27.
Daň z příjmů – roční zúčtování 15.
Daň z příjmů – vyúčtování daně 01.
Daň z příjmů – úhrada daně 03. 03.
DPH – měsíční plátce 25. 27. 27. 25. 25. 26. 25. 25. 25. 25. 27. 27.
DPH – čtvrtletní plátce 25. 25. 25. 25.
DPH – souhrnné hlášení 25. 27. 27. 25. 25. 26. 25. 25. 25. 25. 27. 27.
DPH – kontrolní hlášení 25. 27. 27. 25. 25. 26. 25. 25. 25. 25. 27. 27.
Daň silniční – záloha 15. 15. 15. 15.
Daň silniční – doplatek 31.
Daň spotřební – splatnost daně 09. 09. 13. 10. 10. 09. 10. 09. 11. 10. 09. 11.
Daň z nemovitosti – záloha zemědělci 31. 30.
Daň z nemovitosti – záloha ostatní 31. 30.
Daň z nemovitosti – jednorázově 31.
Daně energetické – splatnost 25. 27. 27. 25. 25. 26. 25. 25. 25. 25. 27. 27.

Všechny tyto termíny placení daní a mnoho ostatních povinností za vás pohlídáme.

S námi máte jistotu, že na nic nezapomenete, vše totiž vyřídíme za vás a vy se budete moci věnovat podnikání.

Konzultace

Napište nám nebo najděte nejbližší kancelář