• Main
  • Registrace jako plátce DPH /identifikovaná osoba - FCHAIN

Registrace jako plátce DPH /identifikovaná osoba - FCHAIN

Podnikatelé jsou zapsáni do registru plátců DPH ve dvou případech:

  • dobrovolně (pokud je obrat společnosti nižší než 1 milion českých korun za rok, ale současně je ekonomicky odůvodněné získat toto postavení)
  • povinně (po dosažení minimálního obratu 1 milion českých korun za 12 po sobě následujících měsíců).

A co identifikovaná osoba?

Společnost nebo podnikatel-fyzická osoba jsou povinni registrovat se jako identifikovaná osoba v následujících případech:

  • Nákup zboží v jiném členském státě EU s celkovou hodnotou, která překračuje 326.000,- Kč (kromě jakéhokoli produktu podléhajícího spotřební dani)
  • Obdržení služeb v České republice od podnikatelů z jiné země. Jako příklad můžeme uvést služby společností, jako je Facebook, Google, Uber, Wolt, Bolt, Airbnb.
  • Poskytnutí služby v jiné členské zemi EU

Je potřeba zdůraznit, že ve všech těchto případech je požadováno následující:

  • detailní analýza situace a správné zpracování dokumentace
  • trvalá komunikace s finančním úřadem (poskytování požadovaných dokumentů, vysvětlení současných činností společnosti a v některých případech i budoucích plánů).

Zásadní je pochopit, že i malá chyba při realizaci výše uvedených bodů může vést nejen k zamítnutí žádosti, ale může také vzbudit dodatečné podezření ze strany finančního úřadu, což pravděpodobně povede k následujícím kontrolám a jiným nepříjemným důsledkům.

 

Proto doporučujeme, abyste svěřili tento druh komunikace a podání žádostí specialistům z Financial Chain Corporation. Jedním z důležitých důvodů, proč nás kontaktovat, je to, že se můžeme seznámit s ukazateli výkonu vaší společnosti a poté vám můžeme vybrat správný status a co nejvíce optimalizovat daňové náklady. To vám dovolí nejenom se vyhnout případným potížím, ale také nasměrovat finanční prostředky na rozvoj samotného podnikání nebo k pokrytí nákladů.

Konzultace

Napište nám nebo najděte nejbližší kancelář