Založení společnosti / založení s.r.o.

[ninja_forms_modal_form id=17 text_link='Poslat poptávku']

Založení společnosti je náročný a zásadní proces. Je to závazek nejen při registraci, ale také do budoucnosti.  Jsme připraveni vám kdykoli pomoci a celý akt velmi usnadnit.

Připravíme vám všechny potřebné dokumenty v co nejkratším čase, pomůžeme s výběrem vhodné právnické formy a zahájíme vaši cestu k prosperitě a úspěchu.

Založení společnosti a kroky, které je nutné učinit:

 • Sepsat zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy ve formě notářského zápisu.
 • Ověřit možné duplicity názvu nové společnosti.
 • Opatřit čestná prohlášení a podpisové vzory statutárních orgánů nové společnosti.
 • Opatřit prohlášení správce vkladů.
 • Opatřit souhlas majitele sídla s umístěním nové firmy.
 • Vyřídit volné, řemeslné a vázané živnosti či koncese.
 • Obstarat výpisy z rejstříků nutných k založení společnosti, tj. obchodní rejstřík, rejstřík trestů, rejstřík z katastru nemovitostí apod.
 • Ověřit listiny a podpisy potřebné k založení společnosti.
 • Podat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
 • Registrovat na finančním úřadě nově vzniklou společnost k daním.

Poradíme vám s výběrem vhodného typu společnosti

Založení akciové společnosti

 • Může ji založit i jeden zakladatel, a to formou notářského zápisu a přijetím stanov.
 • Musí být uvedena navrhovaná výše základního kapitálu, což je u a. s. minimálně 2 000 000 Kč.
 • Vklady do základního kapitálu společnosti se stávají vlastnictvím společnosti okamžikem jejího vzniku.
 • Základní kapitál je rozdělen na akcie, jejichž vlastníci se nikam nezapisují.
 • Do vedení je potřeba jeden člen představenstva a jeden člen dozorčí rady.
 • Může být založena dvěma způsoby, a to buď na základě veřejné nabídky akcií, nebo bez veřejné nabídky akcií, což je typické i pro ČR.
 • Společnosti předsedá představenstvo a dozorčí nebo správní rada.

Založení s. r. o.

 • Společnost může založit jeden či více společníků.
 • Orgány společnosti jsou Valná hromada, Jednatelé a Dozorčí rada.
 • Podle nového zákona je minimální vklad společníka 1 Kč.
 • Společnost je založena v okamžiku, kdy se všichni její společníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy a podepíší ji u notáře.
 • Vzniká okamžikem zápisu do OR.
 • Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, společníci ručí za závazky společnosti jen do výše svých nesplacených vkladů, a to společně a nerozdílně.

Založení komanditní společnosti

 • Vhodné pro podnikatele, kteří nechtějí investovat velkou částku do počátečního kapitálu  - u k. s. jim postačí vklad do 5 000 Kč.
 • Musí být alespoň dva zakladatelé, kteří mohou být fyzickými i právnickými osobami.
 • Ve společnosti musí být zastoupen komandista a komplementář.
 • Komplementář ručí za závazky společnosti celým svým majetkem.
 • Vkladovou povinnost mají pouze komandisté, kteří za závazky společnosti ručí jen do výše svého nesplaceného vkladu.
 • Uzavírá se společenská smlouva, která nemusí mít formu notářského zápisu.

Založení veřejné obchodní společnosti

 • Zakladatelé společnosti jsou fyzické i právnické osoby.
 • Společnost vzniká sdružením minimálně dvou společníků.
 • Společníci v. o. s. nemají zákonnou vkladovou povinnost.
 • Za závazky společnosti ručí společníci celým svým majetkem.
 • Maximální počet společníků není omezen.

Naše nabízené služby:

 • Pomůžeme při registraci právnické osoby.
 • Připravíme veškeré dokumenty.
 • Pomůžeme a poradíme v jakékoli fázi procesu.
 • Najdeme vhodné sídlo pro vaši společnost.
 • Nastavíme ten nejoptimálnější systém danění pro budoucí společnost.
 • Informujeme vás o každé jednotlivé fázi registrace.
 • Dodáme vám veškeré dokumenty potvrzující založení společnosti.
 • Pomůžeme s otevřením bankovních účtů.
 • Opatříme vám razítka.
 • Učiníme další potřebné kroky podle vašich požadavků.

Zakládáme i evropské společnosti

 • Operativně vyřešíme založení evropské společnosti.
 • Poskytneme komplexní podporu v jakékoli fázi registračního procesu.
 • Precizně a rychle vám připravíme všechny potřebné dokumenty.
 • Ke každému klientovi přistupujeme zcela individuálně a přizpůsobujeme se jeho požadavkům.

Založení jakékoli společnosti je administrativně i finančně náročný proces, kdy podnikatelé čelí nástrahám ze strany notářů, úřadů i rejstříkových soudů. Neváhejte se na nás obrátit s vašimi dotazy a požadavky, ať už jste se rozhodli pro jakýkoli typ a velikost společnosti.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation