Vedení účetnictví pro podnikatele/OSVČ

[ninja_forms_modal_form id=17 text_link='Poslat poptávku']

Našim klientům zajistíme kvalifikované účetní a daňové poradenství s využitím moderních účetních a komunikačních technologií, kvalifikovaných profesních znalostí a dlouhodobých zkušeností.

Vedení účetnictví OSVČ

Kompletně pro vás zpracujeme daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) ať už jste plátcem DPH nebo ne.

Vypracujeme daňové přiznání a přiznání k DPH.

Postaráme se o mzdovou agendu a reporty pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Účetnictví podnikatelů metodou daňové evidence

V roce 2004 v České republice definitivně zaniklo jednoduché účetnictví a zůstalo pouze podvojné, dle nové terminologie pouze "účetnictví".

Jednoduché účetnictví bylo nahrazeno vedením daňové evidence. Ta funguje na podobných principech, které jsou stanoveny v zákonu o dani z příjmu, ovšem pouze obsahem, nikoli formou zpracování. Tu každý podnikatel může individuálně přizpůsobit svým podmínkám.

Původně bylo OSVČ určeno pro fyzické osoby, které vedli jednoduché účetnictví.

Daňová evidence funguje na následujícím principu výpočtu základu daně z příjmu, ze kterého je patrný přehled o příjmech a výdajích, stavu majetku společnosti, závazcích a dalších skutečnostech ovlivňujících výši daně z příjmu.

Zdá se vám celý postup náročný a složitý? Naše společnost vám zajistí poradenství nebo komplexní vedení účetní a daňové evidence přesně podle vašich požadavků.

Dokážeme také zajistit rekonstrukci daňového účetnictví. Vše zpracujeme za určité období, které si zvolíte a to buď za každý měsíc, nebo kvartálně.

Daňová evidence nebo účetnictví?

Daňovou evidenci lze vést, pouze pokud váš obrat nepřesáhne zákonem stanovenou hranici 25 mil. Kč. Pokud tento zlom pokoříte, jste nuceni přejít na účetnictví.

Toto rozhodnutí ale můžete učinit i zcela svévolně. Zde žádné omezení není. V celém procesu vám naše společnost bude oporou. Při přechodu z daňové evidence na účetnictví se musí postupovat podle přílohy 3 zákona o daních z příjmů.

Během takového přechodu vám také doporučujeme daňovou optimalizaci.

Na základě vašich podkladů náš specialista vyhodnotí, který způsob přechodu pro vás bude nejvhodnější.

Pomůžeme vám také rozhodnout, zda se vám vyplatí přechod účetnictví nebo zda je efektivnější založit novou společnost.

Tímto krokem můžete ušetřit tisíce korun. Naši specialisté dokáží nalézt řešení i v případě, že chcete řešit opačný krok - přechod z účetnictví na daňovou evidenci.

Vždy se snažíme přesně pochopit vaše požadavky a problémy.

Praha není jediným naším regionem. .Zajistíme vám stejnou péči jak v Praze, tak v celé republice. Živnostníkovi, který má podnikání jako vedlejší činnost, i podniku, který má měsíčně stovky účetních případů.

Vedení daňové evidence nepotká pouze podnikatele, kteří se rozhodli uplatnit daň paušálem. Pomůžeme vám zvolit tu nejvýhodnější variantu.

Kontaktujte nás a sjednejte si schůzku s našimi odborníky. Na konci účetního období získáte pečlivě zpracovanou účetní agendu.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation