Podvojné účetnictví

[ninja_forms_modal_form id=17 text_link='Poslat poptávku']

Co je podvojné účetnictví?

Profesionálně vedené podvojné účetnictví poskytuje zejména informace o stavu a pohybu majetku, závazků, nákladů, výnosů a celkového výsledku hospodaření.

Nevychází však z příjmů a výdajů, ale z daňově uznatelných výnosů a nákladů.

Na rozdíl od daňové evidence má podvojné účetnictví poměrně přesně daná pravidla, co, kdy, kde a jak evidovat, zpracovat a odevzdat. Jde o poměrně obtížný úkol, proto Vám nabízíme své síly a zkušenosti.

Základní charakteristikou vedení podvojného účetnictví je princip podvojnosti, tedy bilanční princip, který spočívá v rovnosti aktiv (majetku) a pasiv (zdrojů financování).

Vždy se sestavuje zahajovací, počáteční a konečná rozvaha (bilance).

Jednotlivé pohyby majetku společnosti jsou zaznamenávány pomocí účtů, a řídí se účtovou osnovou.

Pro každý pohyb v podvojném účetnictví je zapotřebí účetní doklad, který musí splňovat určitá pravidla a náležitosti.

Účetní jednotky, které vedou podvojné účetnictví, mají povinnost sestavovat účetní knihy, kterými jsou hlavní kniha a účetní deník.

Dalším důležitým krokem při vedení účetnictví je inventarizace majetku, závazků a pohledávek.

Pokud Vám připadá výše uvedené příliš složité, přenechte vedení a zpracování celého podvojného účetnictví na nás. Zpracujeme pro Vás všechny potřebné dokumenty, pohlídáme důležité termíny a v případě Vašeho zájmu navrhneme inovace, zjednodušení nebo možné úspory.

Pokud jde o daňová přiznání, nabídneme Vám více variant, pro zohlednění možné daňové optimalizace.

Podvojné účetnictví - Pro koho je určeno

 • Podvojné účetnictví (dnes účetnictví) musí vést každá společnost, jejíž obrat za uplynulý kalendářní rok překročil 25 mil. Kč nebo je společnost zapsána v obchodním rejstříku. Pro vedení podvojného účetnictví se však společnost může rozhodnout sama dobrovolně.
 • Povinnost vést podvojné účetnictví vzniká dnem zapsání do obchodního rejstříku.
 • V ostatních případech je plně dostačující vedení daňové evidence.

Služby podvojného účetnictví zahrnují

 • Kompletní vedení základu podvojného účetnictví.
 • Nastavení nejvýhodnějších účetních metodik a postupů pro Vaší společnost.
 • Vypracování všech daňových přiznání, hlášení a dalších výkazů, včetně kontroly ze strany daňového poradce a případný návrh daňové optimalizace.
 • Vyžadují-li to okolnosti, provedeme Vám revizi stávajícího podvojného účetnictví.
 • Připravíme Vám podklady pro případnou kontrolu, zastoupíme Vás na úřadech nebo budeme přítomni Vašich daňových kontrol.
 • Z podkladů Vám sestavíme povinné statistické výkazy.
 • Veškeré Vaše výstupy z podvojného účetnictví budeme pečlivě archivovat, tak jak to ukládá zákon. Jak v papírové tak v elektronické podobě.

Naše společnost se řídí následujícími principy

 • Účtování je prováděno dodavatelským způsobem

Naše služby umožňují využití stálého online zákaznického připojení k nahlížení a vystavování dokladů.

 • Účetnictví klienta zpracovává samostatný účetní

To zaručuje perfektní znalost konkrétní společnosti, jakož i stálý styk s klientem a orgány státní správy.

 • Systém dvojí kontroly

Samostatný účetní naší kanceláře řeší účetní případy za spolupráce s daňovým poradcem, který je jedním ze společníků kanceláře a auditorem, který má s kanceláří uzavřenou smlouvu o trvalé spolupráci.

 • Princip zastupitelnosti

Náš kolektiv zaměstnanců je připraven kdykoliv převzít agendu klienta v případě absence přiděleného účetního.

 • Záruka spolehlivosti

Daňová přiznání zpracovává na základě účetních podkladů zkušený daňový poradce.

 • Zabezpečení dat

Vaše data jsou u nás chráněna systémem několikanásobné ochrany za pomoci technologie redundantních diskových polí a jsou denně zálohována mimo jejich úložiště.

 • Garance bezpečnosti

Naše společnost (kancelář) má ode dne jejího vzniku uzavřenou profesní pojištění na případné způsobené škody.

Náš přístup ke klientům

 • Ke každému našemu klientovi přistupujeme zcela individuálně.
 • Vždy si vyslechneme jeho potřeby a představy a poté najdeme cestu ke splnění jeho požadavků, pokud jsou v rámci zákona.
 • Zakládáme si na seriózním jednání a dlouhodobé spolupráci.
 • K Vašemu podnikání přistupujeme zodpovědně a dbáme na preciznost a správnost, která je pro podvojné účetnictví i daně klíčová.
 • Naši zaměstnanci se zúčastňují školení a kurzů, kde si prohlubují své znalosti.
 • Jsme pojištěni na výkon své podnikatelské činnosti a klientům tak ručíme za případné škody.

Co u nás získáte

Získáte vedení podvojného účetnictví podle posledních právních úprav na té nejvyšší odborné úrovni a tím se zbavíte povinnosti s hledáním interního účetního, nebudete se starat o jeho vzdělávání, proškolování a vynakládat další náklady na jeho pracovní místo.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation