Outsourcing a Outstaffing

[ninja_forms_modal_form id=17 text_link='Poslat poptávku']

Možnost svěřit část rutinních úkolů ověřeným externím odborníkům šetří síly, čas a náklady samotné společnosti. Outsourcing a outstaffing se skutečně považují za optimální variantu řešení nejrůznějších úkolů společnosti. Poskytovatelé příslušných služeb přitom plně odpovídají za jejich kvalitu a spolehlivost.

Specifika a rozdíly mezi outsourcingem a outstaffingem

Oursourcing představuje proces předání dokumentace a některých pravomocí v oblasti řádného vedení účetní a personální evidence přímo v podniku. Zákazník si může být naprosto jist správností vedení evidence a dodržením lhůt podání příslušných přiznání a provedení povinných plateb a odvodů. Outstaffingem se rozumí vyvedení personálu podniku z kmene organizace. Oficiálním zaměstnavatelem se tak stává outstaffingová společnost, i když se pracovní náplň ani postavení zaměstnance nemění. Specifikem outstaffingu je nutnost správného výběru lidských zdrojů pro zákazníka, jakož odpovědnost za kvalitu odváděné práce. Tato služba je záchranou pro společnosti, které potřebují vysoce kvalifikovaný personál, avšak si nemohou dovolit mít vlastní vysoké stavy stálých zaměstnanců. V rámci outstaffingu je zákazník zbaven nutnosti vést personální agendu, zaměstnávat a propouštět personál, nemusí počítat a vyplácet mzdu v souladu s předpisy platnými v České republice, jmenovitě v Praze.

Cíle a výhody outstaffingu poskytovaného odborníky FCHAIN

Vyvedení zaměstnanců společnosti ze stálých stavů vyžaduje uzavření pracovních smluv s outstaffingovou společností. Poskytovateli služby se současně předávají pravomoci související s výpočtem a výplatou mezd, evidencí povinných daní a poplatků, dodržením požadavků zákoníku práce. Rozsah prací a povinností poskytovatele stanoví zadavatel, avšak proces přijetí do a propuštění ze zaměstnání už provádějí odborníci outstaffingové společnosti.

Hlavním důvodem a účelem využití této služby je možnost optimalizace struktury personálu v organizaci a v důsledku snížení rizika ztrát při řešení pracovněprávních sporů. Outstaffing poskytovaný spolehlivým profesionálem – společností FCHAIN – umožňuje:

  • zbavit se nutnosti mít vlastní personální oddělení pro práci s lidskými zdroji;
  • optimalizovat ekonomický model činnosti podniku;
  • zmírnit pracovní zátěž personálního oddělení společnosti;
  • zmírnit pracovní zátěž účetního oddělení společnosti;
  • snížit počty stálých zaměstnanců společnosti a tím i daňové zatížení podniku;
  • zbavit se rizika ztráty související se vznikem pojistných událostí a sporů se zaměstnanci;
  • zajistit potřebné lidské zdroje pro hladký průběh pracovního procesu bez porušování jakýchkoli požadavků či právních předpisů.

Ušetření dokonce těch nejzákladnějších výdajů souvisejících s chodem personálního oddělení, jako je zajištění a vybavení kanceláře, umožňuje snížit vlastní náklady vyráběné produkce a tím zvýšit úroveň ziskovosti hospodářské činnosti společnosti.

Důležité výhody spolupráce s odborníky společnosti FCHAIN

Pomoc profesionálů zajistí spolehlivé a klidné vyřešení nejrůznějších záležitostí a situací. Soustředěnost na požadavky a přání každého jednotlivého zákazníka je zárukou dlouhodobé a vzájemně výhodné spolupráce. Přitom se společnost FCHAIN vždy drží zásady flexibilního přístupu ke stanovení cen vlastních služeb, což znamená, že zákazník vždy uhradí pouze ty konkrétní služby, které musí být poskytnuty v jeho případě. Tento přístup umožňuje, aby se našimi zákazníky nestávaly pouze obrovské korporace či největší společnosti. Mohou to být i menší firmy, které teprve začínají působit na trhu a chtějí se rozvíjet v souladu se zákony, avšak za výhodnějších podmínek.

Další, neméně důležitou výhodou naší činnosti je komplexní přístup ke všem posuzovaným otázkám. Díky tomu jsme schopni na základě finančních a právních rizik posoudit všechny možné varianty a kroky a zvolit nejvýhodnější postup.

Zbývá jediné: připravit seznam dotazů pro naše odborníky a kontaktovat nás, abychom si sjednali schůzku.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation