Outsourcing a Outstaffing

Pojmem outsourcing se obecně označuje zajištění určité části činnosti firmy jinou, externí organizací, společností. Zjednodušeně tedy řečeno, outsourcing představuje jakýsi pronájem externích zdrojů. Smyslem outsourcingu je nedělat to, co pro nás může zajistit někdo jiný a levněji, a raději se věnovat té oblasti podnikání, v níž sami vynikáme a rozumíme jí. Outsourcing také například umožňuje přechodně zvýšit kapacitu firmy a vyhovět tak náhlé poptávce. Outsourcing a outstaffing jsou vlastně dvě podobné služby a v podstatě, kde outsourcing odkazuje na složitost a celkovou podporu celého projektu, outstaffing je vlastně záležitost přijetí jednotlivců (jednotlivých oddělených služeb).

Pro koho je outsourcing určen

 • Služby outsourcingu jsou určeny pro každého, kdo potřebuje:

Uvolnit zdroje.   Zvýšit flexibilitu.   Snížit rizika.   Snížit provozní náklady.   Snazší a přesnější plánování.   Přístup ke kvalitnějšímu vybavení a odborníkům.

Výhody námi poskytnutého outsourcingu

Konkurenční výhoda  (Tyto konkurenční důvody jsou vysloveně strategické a jedná se o zaměření na získání náskoku nad konkurencí tedy konkurenčních výhod)
Věcné výhody            (Věcné důvody se týkají zdokonalování v oblasti Vaší hlavní činnosti podnikání. Náš outsourcing zajišťuje přístup ke zdrojům potřebným pro rozvoj hlavní činnosti a v některých případech může být věcným důvodem udržení tradice na trhu nebo dokonce pouhé přežití společnosti)
Finanční výhody         (Finančními důvody jsou snížení nákladů nebo zvýšení výnosů)
Organizační výhody   (Z organizačního hlediska jde především o zjednodušení manažerské práce a zmenšení organizační struktury podniku)

Účetní outsourcing a jeho výhody

 • Veškerou účetní agendu přenecháte naší společnosti a tak se budete moci intenzivněji věnovat svému podnikání.
 • Odpadne Vám zaměstnávání paní nebo pana účetního, jeho náklady na udržování profesní a odborné způsobilosti v podobě školení, seminářů nebo odborné literatury.
 • Nemusíte řešit nákup a údržbu žádného účetního software ani pořizování nákladného a drahého hardware.
 • Získáte nezaujaté, plně profesionální přehledy, výstupy a raporty, finanční analýzy a další ukazatele, které Vám pomohou ve Vašem finančním plánování.
 • Naší externí službou získáte účetnictví nejvyšší kvality, včetně vyhodnocení konkrétních účetních případů z pohledu vlivu na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty.
 • Díky outsourcingu účetnictví se rychleji a operativně řeší potenciální rizika, která zachytí již naši účetní a daňový poradci a tak sníží nebo zcela vyloučí případnou penalizaci.
 • Další výhodou účetního outsourcingu u naší společnosti je prakticky neomezená zastupitelnost všech našich pracovníků, včetně jejich jazykového vybavení.
 • V neposlední řadě za Vás vyřídíme veškeré účetní a daňové záležitosti na úřadech.

Mzdový outsourcing a jeho výhody

 • Mzdové účetnictví zpracovávané externě je moderní a jedná se o výhodnější způsob, než mít vlastní mzdovou účtárnu.
 • K největším výhodám tohoto zpracování je přenesení odpovědnosti a rizik na naší společnost FCHAIN.
 • Nemálo ušetříte za softwarové vybavení a školení mzdových účetních, které bývají časově i finančně náročné.
 • Mzdové a personální kontroly na správě sociálního zabezpečení jsou velmi náročné a naši zkušení pracovníci je za Vás vyřeší k Vaší spokojenosti.
 • Při externím zpracování mezd je možné náš mzdový software propojit s Vašim docházkovým systémem a přenášet pak veškerá data elektronicky a současně Vám umožnit vzdálený přístup do mzdové agendy Vašich zaměstnanců.
 • Zvolit si můžete buď plný mzdový outsourcing, kdy kompletně převezmeme celé vedení této oblasti, nebo formou částečné spolupráce, kdy budeme vykonávat jen dílčí, průběžné kontroly a mzdové a personální oddělení ve Vašem podniku bude zachováno.

Právní outsourcing a jeho výhody

 • KNOW HOW a specializace. Právní a daňové KNOW HOW zkušeného týmu společnosti FCHAIN a jeho specialistů.
 • Ochrana citlivých a důvěrných informací. Ochrana citlivých a důvěrných informací mimo Vaší firmu pod advokátní mlčenlivostí.
 • Pojištění odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti naší společnosti pro případ vzniku nezávislé škody.
 • Princip ověření. Společnost FCHAIN poskytuje právní servis vždy za účasti nejméně dvou právníků.
 • Zastupitelnost. Právní podpora je poskytovaná bez přerušení, protože v naší společnosti existuje vzájemná zastupitelnost pracovníků.
 • Flexibilita. Individuální nastavení spolupráce podle Vašich konkrétních potřeb.
 • Úspora nákladů. Společnost FCHAIN si samozřejmě sama hradí náklady na vzdělávání svých zaměstnanců, náklady na pořízení právního softwaru a právní literatury.

Proč si vybrat outsourcing od naší společnosti?

 • Smluvní převzetí zodpovědnosti za poskytnuté služby, včetně jejich garance.
 • Odstranění neefektivního využití pracovní síly ve své firmě.
 • Vysoká přidaná hodnota našich služeb s kalkulovanými, pravidelně plánovanými náklady.
 • Uvolnění kapacity ve Vaší firmě pro podnikání.
 • Snadné a dlouhodobé udržení odborné úrovně outsourcingu účetnictví, mezd a práva.
 • Rychlost a flexibilita.

Řešení nejen pro Vás

Pokud hledáte externí účetnictví, externí zpracování mezd a personalistiky nebo externí právní služby, neváhejte se obrátit na naší společnost. Nabízíme outsourcing všem podnikům, ať se jedná o živnostníka, podnikatele, firmu s několika zaměstnanci nebo nadnárodní korporaci.

Přístup k Vám volíme individuální a díky našim specialistům budete mít naprostou záruku, že námi poskytnuté služby v podobě outsourcingu budou naprosto přesné a bez chyb.

Naše společnost udělá vše proto, aby Vaše podnikání fungovalo co nejlépe a dosahovalo co nejvyšších zisků, díky tomu, že veškeré zákonné povinnosti jednoduše přenecháte nám.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation