Mzdové účetnictví

  [ninja_forms_modal_form id=17 text_link='Poslat poptávku']

  Mzdové účetnictví zahrnuje jak zpracování mezd, tak i personalistiku. Konkrétně jde o výpočty mezd, srážek daní, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, vedení exekucí zaměstnanců a statistických hlášení, výpočty nároku stravenek zaměstnanců a srážky ze mzdy u zaměstnavatele.

  Cíl mzdového účetnictví

  Cílem mzdového účetnictví je vyplatit zaměstnancům jejich odpovídající mzdu. Výstupem jsou pak výplatní pásky a přehledy pro správu sociálního zabezpečení a další instituce.

  Úkolem mzdového účetního je jednou v roce zúčtovat zálohové daně a zpracovat přehled odvodů daňových povinností pro finanční úřad, zpracovat výkaz pro úřad práce a evidenční listy důchodového pojištění.

  Mzdové účetnictví - externí zpracování a jeho výhody

  • Přináší značné finanční úspory.
  • Externí mzdové účetnictví je kvalitnější, rychlejší a levnější než zpracování mezd vlastní mzdovou účetní nebo účtárnou.
  • Získáte od nás návrh optimalizace vašich interních procesů a předpisů, který s vaším souhlasem implementujeme.
  • Veškerá odpovědnost přechází zcela na nás. Ručíme za správnost veškerých zpracovaných účetních případů v jakémkoli rozsahu.
  • Zastoupíme vás před státními úřady a dalšími institucemi.
  • V případě jakýchkoli obtíží nebo neshod jsme vám plně k dispozici.

  Co to je mzdový audit

  • Pomocí mzdového auditu odhalíme případné chyby, které se mohou vyskytnout během výpočtu mezd a vedení personální agendy.
  • Díky mzdovému auditu odhalíme nedostatky, které plynou z použití již neaktuálních legislativních norem, chybných metodik a chyb ve výpočtech mezd a odvodů.
  • V rámci mzdového auditu se zaměříme na dokumentaci, výpočty plátců, legislativu i interní procesy.

  Personalistika, personální audit a personální agenda

  Jak už bylo řečeno, součástí mzdového účetnictví je i personalistika, jejímž úkolem je výběr zaměstnanců a hodnocení jejich výkonnosti. Při této činnosti se využívá mnoho metod. Důležité je získat co nejvíce informací o potencionálním zaměstnanci, vyhodnotit jeho znalosti a zkušenosti a porovnat je s ostatními uchazeči.

  Konstruktivním hodnocením se může významně zvýšit motivace zaměstnanců a vyřešit mnoho pracovních problémů. Personalistika je o lidech, a proto by měla být osobní a měla by předcházet možným problémům mezi zaměstnanci.

  Jaké činnosti za vás provedeme

  • Provedeme kompletní mzdovou agendu - zavedeme nového zaměstnance a přihlásíme ho na správu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Budeme komunikovat s úřadem práce.
  • Zpracujeme mzdy - vypočítáme superhrubou, hrubou a čistou mzdu, rozúčtujeme mzdové náklady, provedeme výpočet odvodů na sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů.
  • Zpracujeme výstupní dokumenty a sestavy - zrekapitulujeme mzdy, výplatní listiny, mzdové pásky, kontrolní sestavy pro zdravotní pojišťovny a pro sociální zabezpečení a dokumenty pro sledování čerpání nákladů na mzdy.
  • Provedeme veškeré činnosti při skončení účetního období - provedeme celé účetnictví mzdy, vyhotovíme mzdové listiny a evidenční listy důchodového pojištění, provedeme roční zúčtování daní, vyhotovíme potvrzení o zdanitelných příjmech, provedeme sestavy, statistiky a veškeré výkazy.
  • Splníme povinnost vůči kontrolním institucím - zaregistrujeme zaměstnavatele na zdravotních pojišťovnách a na správě sociálního zabezpečení, vyhotovíme povinné výkazy pro finanční úřad

  Ke zpracování mezd nám stačí zaslat tyto dokumenty

  • Pracovní smlouvy a jejich dodatky
  • Platový/mzdový výměr
  • Docházku zaměstnanců
  • Doklady o nepřítomnosti v zaměstnání - dočasnou pracovní neschopnost, doklady o ošetřování člena domácnosti, propustky k lékaři, cestovní příkazy, žádosti o dovolenou či neplacené volno, potvrzení o neomluvených absencích apod.
  • Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
  • Doklady o výši odměn nebo záloh pro každého zaměstnance
  • Další doklady dle potřeby

  Naše služby spojené s mzdovým účetnictvím poskytujeme všem zájemcům z celé ČR. Neváhejte nás proto kdykoli kontaktovat.

  © Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation