Mzdové účetnictví

  Mzdové účetnictví zahrnuje nejen zpracování mezd, ale také personalistiku.

  Konkrétně jde tedy o výpočty mezd, srážek daní, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, vedení exekucí zaměstnanců, statistických hlášení, výpočty nároku stravenek zaměstnanců a srážky ze mzdy u zaměstnavatele.

  Cíl je zde jediný, a to vyplacení zaměstnanců jejich odpovídající mzdou. Výstupem jsou potom výplatní pásky, ale také přehledy pro správu sociálního zabezpečení a další instituce.

  Jedenkrát za rok vykonává mzdový účetní zúčtování zálohové daně a přehled odvodů daňových povinností pro finanční úřad, zpracování výkazů pro úřad práce a evidenční listy důchodového zabezpečení.

  Vedení mezd může v podniku zpracovávat mzdový účetní, nebo je možné najmout externí agenturu, která často vyjde daleko levněji. Tento systém zpracování mezd je označován jako mzdový outsourcing.

  Externí zpracování mzdového účetnictví často přináší značné finanční úspory finančních prostředků.

  Externí mzdové účetnictví je kvalitnější, rychlejší a levnější, než zpracování mezd vlastním mzdový, účetním nebo účtárnou.

  Navíc od nás můžete získat návrh optimalizace vašich interních procesů a předpisů a po vašem odsouhlasení je také implementujeme.

  Pokud využijete našich služeb, přechází veškerá odpovědnost plně na nás. Ručíme za správnost veškerých zpracovaných účetních případů v jakémkoli rozsahu.

  Budeme Vás také zastupovat před státními úřady a dalšími institucemi a v případě jakýchkoli obtíží nebo neshod jsme vám plně k dispozici.

  Jaké doklady potřebujeme ke zpracování mezd?

  • Pracovní smlouvy a jejich dodatky
  • Platový/mzdový výměr
  • Docházka zaměstnanců
  • Doklady o nepřítomnosti v zaměstnání – dočasná pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny, propustka k lékaři, cestovní příkazy, žádosti o dovolenou, neplacené volno, neomluvené absence, atd.
  • Dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
  • Výše odměn, případně záloh pro každého zaměstnance
  • Další doklady dle potřeby

  Přehled činností v rámci mzdového poradenství

  • Povedeme kompletní mzdovou agendu – zavedení nového zaměstnance, přihlášení na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, komunikace s úřadem práce
  • Zpracování mezd – výpočet superhrubé, hrubé a čisté mzdy, rozúčtování mzdových nákladů, výpočet odvodů na SP, ZP, daň z příjmů
  • Výstupní dokumenty a sestavy – rekapitulace mezd, výplatní listiny, mzdové pásky, kontrolní sestavy pro zdravotní pojišťovny a pro sociální pojištění, dokumenty pro sledování čerpání nákladů na mzdy
  • Činnosti při skončení účetního období – mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění, roční zúčtování daní, potvrzení o zdanitelných příjmech, sestavy, statistiky, výkazy
  • Povinnosti vůči kontrolním institucím – registrace zaměstnavatele na zdravotních pojišťovnách a na správě sociálního zabezpečení, vyhotovení povinných výkazů pro finanční úřad

  Praha není jediným teritoriem, kde nabízíme naše služby.

  Obraťte se na nás, ať už jste z jakékoli části republiky. Ať jste malý podnik nebo velká mezinárodní společnost.

  Pomůžeme vám s výběrem té nejvhodnější formy vedení mzdového účetnictví, doporučíme vám nejoptimálnější postupy a navrhneme řešení vašich problémů.

  Zajistíme buď kompletní správu, nebo poradenství a konzultace. Záleží pouze na vás, jaký způsob spolupráce si vyberete.

  Jsme vám neustále k dispozici. Neváhejte nás proto kontaktovat ještě dnes a neodkládejte řešení svých problémů.

  © Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Caspian Accounting & Consulting Services