Mzdová agenda

[ninja_forms_modal_form id=17 text_link='Poslat poptávku']

Mzdová agenda a její vedení obsahuje obrovské množství procesů, které musí být respektovány, aby došlo k úspěšnému výpočtu mzdy.

Obnáší zadávání velkého množství vstupních dat do systému, jejich zpracování a získání výstupních sestav.

Pro zpracování jsou k dispozici dvě možnosti. Mzdový účetní, nebo externí společnost.

Obě varianty mají svá pro a proti.

Jaké jsou výhody zpracování mzdové agendy externí společností?

Externím vedením mzdové agendy získáte značné úspory na nákladech na mzdového účetního a zamezíte úniku informací ohledně utajení výše mezd zaměstnanců.

Nemusíte se starat o software a jeho aktualizace a licence, ani o průběžná školení svých zaměstnanců, aby byli schopni svou práci odvádět kvalitně. Ušetříte tedy i náklady na tato školení.

Dalším problémem, který musí majitel společnosti řešit, je zastupitelnost mzdového účetního.

Jak funguje podnik, pokud je mzdový účetní nemocný nebo na dovolené?

Dostanou zaměstnanci své mzdy ve stanoveném termínu a budete si jisti, že je celá agenda zpracována opravdu podle poslední legislativy?

Mezi další výhody externí společnosti bezprostředně patří zastupování při kontrolách státních orgánů a dalších institucí.

Co tedy konkrétně patří do vedení mzdové agendy?

  • Kompletní zpracování mzdové agendy
  • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení a dalších státních institucí
  • Zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
  • Zpracování měsíčních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
  • Vyúčtování a odvod veškerých daní – zpracování daňového přiznání zaměstnanců

Zákonné povinnosti mzdové agendy vyřešíme za vás

Kompletní zpracování mzdové agendy

Celkové zpracování mezd, včetně výpočtu superhrubé, hrubé a čisté mzdy, výše zdravotního a sociálního pojištění a výše daňové povinnosti. Cílem je, aby každý zaměstnanec obdržel každý měsíc svou výplatní pásku, která bude obsahovat zákonem stanovené náležitosti.

Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na OSSZ a zdravotní pojišťovny

Součástí vedení mzdové agendy je i nahlašování a odhlašování nových zaměstnanců správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, úřadu práce a finančnímu úřadu.

Zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců je jedna z povinností zaměstnavatele. Jednou za rok se evidenční list předá okresní správě sociálního zabezpečení.

Zpracování měsíčních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny

Vedení mzdové agendy vypočítává i výši zdravotního a sociálního pojištění a toto pojistné odvádí příslušným orgánům jako podporu státní politiky zaměstnanosti. Zdravotní pojištění pak ochraňuje zaměstnance při možné nemoci či úrazu.

Vyúčtování a odvod veškerých daní a srážek

Mzdová agenda zajišťuje také daňové srážky z mezd zaměstnanců. Mezi srážky stanovené zákonem patří zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, platby sociálního a zdravotního pojištění.

Tyto základní srážky jsou odečítány z hrubé mzdy, další ze mzdy čisté.

Zde vidíte bezesporné výhody vedení účetnictví externí společností. Kontaktujte nás proto ještě dnes, zařídíme pro vás konzultaci s našimi odborníky, kde si sjednáte rozsah služeb, které využijte od konzultací a poradenství přes komplexní vedení celé mzdové agendy.

Uvidíte, že budete příjemně překvapeni kvalitou práce našich specialistů, ušetřenými financemi i časem.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation