Likvidace společnosti – s naší námi to jde jednoduše a rychle

[ninja_forms_modal_form id=17 text_link='Poslat poptávku']

Likvidace společnosti je možná ještě složitější proces než založení společnosti a vyžaduje ještě větší odborné znalosti.

V praxi může nastat situace, kdy mají společníci zájem ukončit činnost společnosti s ručením omezeným a společnost zrušit. V tomto případě hovoříme o likvidaci dobrovolné.

Náš právní řád dále pozná kromě likvidace dobrovolné, také likvidaci společnosti tzv. soudním rozhodnutím.

Oba tyto procesy je třeba odlišit od případů, kdy se společnost sice zruší, ale její jmění přechází na právního nástupce. V takovém případě nejde o likvidaci společnosti jako takovou.

Jak v případě likvidace dobrovolné, tak na základě soudního rozhodnutí, jsme vám připraveni kanceláři profesionální služby. Likvidaci s.r.o. provedeme dle všech právních předpisu za dodržení přísných zákonných postupů.

Likvidace společnosti dobrovolná

Tato situace může nastat v následujících případech:

  • Uplynutím doby, na kterou byla společnost založena, pokud byla založena na dobu určitou.
  • Dosažením účelu, pro který byla společnost založena, pokud byla založena pro nějaký účel.
  • Dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení společnosti, pokud tak rozhodla valná hromada.

Právní úprava likvidace je obsažena obecně pro všechny právnické osoby v § 187 Nového občanského zákoníku (NOZ), speciální ustanovení o zrušení společnosti s ručením omezeným jsou obsažena v § 241 a v § 242 Zákona o obchodních korporacích (ZOK).

Likvidaci společnosti dle ZOK a likvidaci společnosti dle NOZ nemusíte studovat - jsme připraveni vám poskytnout související služby.

Cílem likvidace firem je vypořádat majetek, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s tzv. likvidačním zůstatkem v souladu se zákonem.

Pokud společnost nemá majetek, může proběhnout i likvidace společnosti bez mjetku.

Likvidace společnosti soudním rozhodnutím.

Likvidace soudním rozhodnutí, probíhá na základě níže uvedených důvodů:

  • Když společnost ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti.
  • Jestliže společnost nemůže vykonávat svou činnost pro zásadní rozpory mezi jejími společníky.
  • Pokud se v uplynulých dvou letech nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány společnosti.
  • V případě, že společnost nevytváří zákonný rezervní fond.
  • Když společnost nesplní rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž, např. prodat podnik nebo část podniku.
  • Jestliže by společnost vykonávala činnost, aniž by k tomu měla příslušnou odbornou způsobilost, nebo pověřenou osobu.

Zaručujeme vám tyto výhody

Nejde o snadný proces a běžný podnikatel si většinou sám neumí poradit, a proto mu nabízíme naše rady, zkušenosti a spolupráci.

Připravíme vám veškeré potřebné dokumenty, obeznámíme s tímto poměrně složitým aktem a provedeme veškeré potřebné kroky k úspěšné a bezproblémové likvidaci vaší společnosti.

Víme, jak zlikvidovat firmu bez zbytečných komplikací. Postup během rušení společnosti může trvat poměrně dlouhou dobu, ale pro nás jde zcela rutinní záležitostí.

Vše zařídíme a zprostředkujeme, abyste se již nemuseli o nic starat a mohli se připravovat například na nové podnikání.

Poskytneme vám službu, která pro vás bude časově i finančně výhodná.

Co přináší zrušení firmy likvidací

Přestanete mít povinnost vést účetnictví nebo daňovou evidenci a podávat daňová přiznání. Skončí vám zákonné povinnosti a smluvní vztahy plynoucí ze zlikvidované firmy. Likvidací společnosti se transparentně a legálně zbavíte všech závazků a věřitelů.

Likvidace je čistší způsob, jak se zbavit problémové společnosti, než její převod nebo prodej.

Jak vám budeme v naší kanceláři nápomocni?

Likvidací firem je myšleno uzavření účetnictví, vyrovnání se s klienty, zaměstnanci a ostatními stranami.

Celý proces zařídíme za vás a navíc vám poradíme jakou nejlepší variantu zvolit.

Máme bohaté zkušenosti i v tomto oboru, včetně souvisejícího právního poradenství.

Likvidaci společnosti s.r.o. nebo jakékoli jiné vám provedeme bez průtahů, zbytečných komplikací a za rozumnou cenu.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation