IFRS

[ninja_forms_modal_form id=17 text_link='Poslat poptávku']

IFRS nebo tedy mezinárodní standardy pro finanční reportování byly v roce 2002 potvrzeny Evropským parlamentem jako jediný evropský systém finančního reportování.

IFRS vydává a aktualizuje Rada pro mezinárodní účetní standardy a kromě Evropy jsou používány i v mnoha ostatních zemí světa.

V Evropské unii musí všechny společnosti, které obchodují na burzách Evropské unie, od roku 2005 povinně vykazovat účetní výkazy v souladu se standardy IFRS IAS.

Standardy IAS byly vydávány do roku 2001, po tomto roce je nahradili standardy IFRS.

Mimo Evropskou unii používají IFRS společnosti například v Rusku, Austrálii, Hongkongu nebo v Singapuru.

IFRS  - Základní charakteristika výkaznictví

 • IFRS je systém s naprosto odlišným charakterem než jsou české finanční standardy.
 • Nejedná se o účetní systém jako takový, ale o informační finanční systém.
 • Neupravuje účetní postupy, ale upravuje účetní a finanční výstupy.
 • Podle požadavků IFRS si každá firma definuje vlastní účtovou osnovu, vytvoří si potřebné výkazy a účetní je povinen zvolit takový účetní postup, který vede k pravdivému a věrnému zobrazení ekonomické skutečnosti podniku.
 • IFRS na rozdíl od českého účetního systému není upraven žádným zákonem.

Pro koho je určeno výkaznictví IFRS

 • Ti, kdo jsou povinni sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, musejí postupovat v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví IFRS.
 • Jedná se o společnosti s veřejně obchodovanými cennými papíry registrované na území Evropské unie.
 • Pro takové české společnosti to znamená vést účetnictví dvakrát, jednak podle české národní legislativy. a současně také podle mezinárodních účetních standardů IFRS.
 • IFRS standardy mohou samozřejmě dobrovolně používat i ostatní české společnosti, kterým to umožní vstoupit na mezinárodní kapitálový trh a čerpat kapitál nejen od tuzemských bank a tuzemských investorů, ale rovněž od těch zahraničních.

Výhody výkaznictví IFRS

 • Vzhledem k tomu, že je IFRS založené na principu poskytování věrného zobrazení ekonomické skutečnosti, nutí společnosti a jejich vedení chovat se hospodárně a vydávat jasné a průhledné zprávy.
 • Výše popsaným principem slouží IFRS nejen investorům, ale také dodavatelům, spotřebitelům, zaměstnancům a širší veřejnosti.
 • Prioritou IFRS je věrné zachycení skutečnosti na rozdíl od českého účetního systému, v rámci kterého společnosti účtují transakce tak, aby byl vykázán minimální základ daně.
 • Protože se jedná o mezinárodní standardy, může být hospodaření jednotlivých společností v rámci celého světa objektivně porovnáváno, což má velký význam mj. pro investory nebo pro usnadnění obchodování na burze.

Co Vám zajistí naše služby IFRS

 • Pokud se rozhodnete z jakýchkoliv důvodů pro přechod na IFRS, naše společnost Vám tento přechod zajistí.
 • Další nabídkou je ověření stávajících účetních závěrek podle IFRS a současně uvedeme jednotlivé případy, kde najdeme rozdíl mezi IFRS a českými účetními standardy.
 • Na základě zjištěných rozdílů Vám dosavadní účetní postupy převedeme na postupy odpovídající IFRS.
 • Pokud Vaše společnost má ve svém účetnictví leasingové smlouvy, také ty Vám převedeme a vyhotovíme patřičný výkaz, který splňuje podmínky výkaznictví IFRS.
 • Účetní závěrka podle IFRS musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztrát, výkaz změn vlastního kapitálu, výkaz uznaných výnosů nebo nákladů a výkaz o peněžních tocích.
 • Samozřejmostí je komplexní poradenská činnost týkající se veškeré problematiky mezinárodních standardů IFRS.
 • Pokud máte k této problematice speciální požadavky, náš tým odborníků je s Vámi vyřeší.

Proč si vybrat naší kancelář

 • Přechod na mezinárodní finanční IFRS standardy není vůbec jednoduchý a běžný účetní na tento přechod většinou nemá dostatečné znalosti a praxi.
 • Naše společnost disponuje odborníky, kteří mají rozsáhlé zkušenosti i v této oblasti a tím jsou eliminována rizika s přechodem.
 • U některé společnosti se transformuje pouze určitá část, jako například evidence aktiv a u některých společností probíhá transformace jako celek a my víme, u které a jak.
 • Problematika International Financial Reporting Standards je velice náročná na její zavedení a udržování, proto by každá společnost, která se musí nebo chce touto problematikou zabývat, měla by se v každém případě obrátit na odborníky, kteří jí rozumí.

Přednosti naší nabídky služeb IFRS

 • Služby IFRS jsou velmi náročné a předpokládají tým zkušených a profesionálních odborníků, kteří jsou proškolení specialisté, a právě takovými lidmi naše kancelář disponuje.
 • Naši odborníci mají značné zkušenosti jak z tuzemska, tak po celé Evropské unii i ze světa Rusko nevyjímaje.
 • Pokud hledáte opravdu správné řešení, pak volba naší kanceláře je trefa do černého. Za několikaleté působení máme spousty spokojených zákazníků, jak ostatně dokládají naše reference.
 • V naší kanceláři se stačí pouze dohodnout na rozsahu služeb a cenách a ostatní zařídíme sami v souladu se všemi právními a zákonnými náležitostmi.
© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation