career

Audit účetnictví

[ninja_forms_modal_form id=17 text_link='Poslat poptávku']

Audit účetnictví provádíme najednou nebo po částech. Záleží jen na Vás, jakou variantu si vyberete.

Vykonáme také:

 • Povinný audit, který stanovuje zákon a týká se bank, politických stran, nadací, penzijních fondů, akciových společností, ostatních obchodních společností a družstev, zahraničních podnikajících osob, fyzických osob zapsaných v obchodním rejstříku nebo dobrovolně vedoucích účetnictví nebo fyzických a právnických osob, kterým účetní audit předepisuje zvláštní zákon.
 • Iniciovaný audit, který se provádí na přání majitele, ředitele nebo akcionářů. Využívá se především před prodejem společnosti, jako příprava k chystané kontrole nebo při výměně účetního nebo vedení společnosti.
 • Bankovní audit – Povinný bankovní audit a s ním související procesy.
 • Daňový audit – Napomáhá identifikaci daňových rizik a tím předchází problémům s finančním úřadem a dalšími institucemi.
 • Audit dle speciálního zadání – Má za úkol vyřešit konkrétní problém, jako např. kontrola pokladny při zjištění krádeže.
 • Expresní audit – Levnější forma auditu, která ovšem nezachází do hloubky. Slouží především k rychlému zjištění celkového stavu podniku a podle jeho výsledků umožňuje učinit okamžitá rozhodnutí. Využívá se především při posouzení podniku před jeho prodejem.
 • Personální audit – Identifikuje problémy v personalistice a mzdové agendě dříve, než ho odhalí kontrolní orgány, eliminuje výhrady ze strany zaměstnanců, atd.
 • Průběžná pomoc auditora – problémy jsou odhalovány průběžně během pracovního procesu a nikoli jen na konci účetního období. Kontroly je možné provést každých šest, devět nebo dvanáct měsíců. Vaši účetní budou mít v auditorech oporu, jelikož budou vždy připraveni pomoci a poradit.
 • Due diligence – Znamená kontrolu legitimity a finanční aktivity plánované obchodní transakce. Ochrání Vás před pochybnými obchodními partnery, je nedílnou součástí fúzí a používá se také při přebírání podniků. Toto komplexní opatření provádí naši specialisté z řad auditorů, právníků a specializovaných expertů.
 • Zpracujeme pro Vás soudní, právní a účetní posudky
 • Právní audit – Umíme nasimulovat skutečné kontroly, zpracovat analýzu právních rizik a porušování zákonů.
 • Audit investičních projektů – zhodnotíme vaše projekty ze všech hledisek a vyhodnotíme návratnost investice, její riziko a ziskovost.
 • Finanční audit – Odhalíme skutečný stav věcí ve vaší společnosti. Jedině potom si můžete být jisti, že je celý zisk zaznamenán v účetnictví.
 • Mystery shopper – Toto je jedinečná možnost jak zkontrolovat úroveň vámi poskytovaných služeb. Identifikujeme silné a slabé stránky vaší společnosti a provedeme srovnání s konkurencí.

Chcete-li zlepšit ekonomické výsledky, je nutné nejprve provést analýzy účetnictví, podle kterých stanovíme silné a slabé stránky vaší společnosti.

Profesionální účetnictví sníží chybovost a management získá kvalitnější podklady pro rozhodování a tím pádem ušetří drahý čas, který byl dříve nutný k orientaci v dokumentech.

To vše odhalí audit účetnictví a audit účetní závěrky.

Výsledky auditu jsou vyhodnoceny ve zprávě auditora

Auditor vyhotoví písemnou zprávu, která bude obsahovat identifikační údaje společnosti, identifikaci dané účetní jednotky, účetní závěrky a rozsah provedených kontrol.

Zpráva bude také obsahovat odkaz na auditorské standardy, podle kterých audit probíhal.

Výrok auditora bude jasně obsahovat závěr, zda účetní jednotka podává věrohodné a poctivé obrazy předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a účetními standardy.

Výsledky auditu předkládá auditor statutárnímu orgánu společnosti a navrhuje vám  příslušná opatření a řešení vzniklých problémů.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Financial Chain Corporation