Účetní služby

Zorganizované a profesionálně vedené účetnictví vám poskytne nejen dokonalý přehled o podnikání, ale také čas na práci. Navíc ještě získáte pověst zodpovědného daňového poplatníka.

Základem účetních služeb jsou odborníci, kteří celou agendu vedou pečlivě, zodpovědně a profesionálně. Spolupracují s bankami, vytváří výkazy, počítají daně a hrají velmi důležitou roli v plánování společnosti. Pokud chcete mít takto zpracované účetnictví, obraťte se na naše odborníky.

Vyhnete se vysokým pokutám, zhoršení své pověsti, zmatkům, různým nepřesnostem a informačním šumům a naopak získáte kvalitní účetní služby, absolutní důvěru v přesnost informací a objektivní analýzu s návrhy optimálních řešení.

53_ODYuanBn [преобразованный]

Můžete starat o své podnikání a nezatěžovat se starostmi, v jakém stavu máte účetnictví, zda jste včas odevzdali daňová přiznání, další výkazy a zda přesně dodržujete právní předpisy. Naše firma si cení vaší pověsti, a proto přistupuje ke své práci velmi zodpovědně.

Kromě získání absolutního přehledu a klidného spaní s námi můžete navíc výrazně ušetřit. Pokud využijete naše specialisty, nebudete potřebovat prostory navíc pro účtárnu a její vybavení, nezvýší se vám mzdové náklady na účetního a odpadnou vám starosti se zajišťováním školení a odborné literatury.

Všechny tyto výdaje převezmeme za příznivou cenu.

Využijte naši nabídku účetních služeb, stejně jako desítky dalších firem, a zajistíme vám:

 • Vedení peněžního deníku
 • Komplexní zpracování účetních dokladů
 • Zpracování výpisů z banky
 • Vedení a správu elektronického bankovnictví
 • Vedení pokladny, rozvahových a výsledkových účtů, hlavní knihy
 • Evidenci dlouhodobého hmotného majetku
 • Vedení mzdového účetnictví, včetně měsíčního zpracování mezd a příprav přehledů pro účely zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení
 • Provádění pravidelných kontrol u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • Provádění ročního zúčtování k dani z příjmu
 • Běžné daňové poradenství
 • Komunikace s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou a dalšími orgány
 • Vypracování přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Vypracování přiznání k ostatním daním
 • Zpracování účetní uzávěrky a rekonciliace účtů
 • Vyhotovení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a jejich příloh
 • Příprava a podání výkazu do sbírky listin Obchodního rejstříku
 • Vedení datové schránky pro účely komunikace s úřady
 • Zpracování daňového přiznání
 • Statutární audit
 • Vyhotovení přehledů pro Státní statistický úřad
 • Vedení skladových karet, vystavování faktur
 • Vedení knihy jízd a výpočet cestovného
 • Administrativu
 • Vypracování interních směrnic podle vašich přání
 • Další úkony

Zajistíme pro vás i další účetní služby, přesně podle vašich požadavků a potřeb.

Proč si vybrat zrovna naši účetní kancelář?

Každého našeho klienta si vážíme, a proto mu zajistíme potřebnou péči. Přístup je vždy zcela individuální a profesionální.

Staneme se vaším pomocníkem a rádcem ve světě zákonů a nařízení a vyjdeme vám vstříc v každé situaci.

Navíc, Praha není pro naše účetní služby jediným regionem. Můžete být odkudkoli, odpovídající péči zajistíme každému. Postaráme se kompletně o vaše účetnictví a vaše účetní a daňové problémy.

Můžete se spolehnout, že naše služby a poradenství je poskytováno v té nejvyšší kvalitě, jelikož vychází z hlubokých odborných znalostí a také dlouholetých zkušeností našich specialistů, kteří neustále sledují legislativní změny a svou práci jím přizpůsobují.

Vaše účetnictví bude vždy zpracováno podle aktuálních právních předpisů a vašich interních směrnic.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Caspian Accounting & Consulting Services