Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví musí vést každý podnik, jehož obrat za loňský rok překročil 25 mil. Kč a podnikatel je zapsán v obchodním rejstříku.

Povinnost vzniká dnem zapsání do obchodního rejstříku.

Tuto povinnost ukládá zvláštní předpis, anebo se podnikatelský subjekt může sám takto rozhodnout.

V ostatních případech je plně dostačující vedení daňové evidence.

Přestože je pojem podvojné účetnictví zastaralý, mají ho všichni zažitý a nový termín (pouze slovo "účetnictví") není příliš používaný.

0325_time_concept [преобразованный]

Profesionální vedení podvojného účetnictví poskytuje informace o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladech, výnosech a celkovém výsledku hospodaření.

Jeho předmětem jsou hospodářské jevy, k nimž dochází v konkrétním sledovaném podnikatelském subjektu za dané období.

Základní charakteristikou vedení podvojného účetnictví je princip podvojnosti, tedy bilanční princip, který spočívá v rovnosti strany aktiv (majetku) a pasiv (zdrojů financování) v rozvaze.

Každá změna tedy musí být zaznamenána dvakrát, aby byla zachována rovnost mezi aktivy a pasivy. Její uspořádání a členění je dáno předpisy a vzory pro vedení podvojného účetnictví ministerstva financí a statistického úřadu.

Vždy se sestavuje zahajovací, počáteční a konečná.

Jednotlivé pohyby majetku společnosti jsou zaznamenávány na jednotlivých účtech a řídí se stanovenými pravidly – účetní osnovou.

Pro každý takový pohyb je potřeba účetní doklad, který musí splňovat také určitá pravidla a náležitosti. Bez něho nelze účtovat v podvojném účetnictví.

Účetní jednotky mají také povinnost vést v podvojném účetnictví účetní knihy, mezi které patří deník a hlavní kniha.

Zde se zachycují všechny účetní operace a používají se také při kontrole účetnictví.

Dalším důležitým prvkem vedení podvojného účetnictví je inventarizace zajišťující věcnou správnost. Ověřuje, zda účetní stav majetku odpovídá skutečnému. Pokud se údaje liší, vzniká manko nebo přebytek.

Připadá vám vše výše uvedené příliš složité? Nechcete se vedením podvojného účetnictví zabývat a naopak chcete získat více času na samotné podnikání? Přenechte vedení celé této agendy na nás.

Získáte vedení podvojného účetnictví podle posledních právních úprav na té nejvyšší úrovni a nemusíte řešit hledání účetního, starat se o jeho neustálé vzdělávání a vynakládat další náklady související s jeho pracovním místem. Celé účetnictví bude zpracováno rychle a vy ještě ušetříte.

Postaráme se především o:

 • kompletní vedení podvojného účetnictví
 • nastavení nejvhodnějších účetních metodik pro vaši společnost
 • vypracování daňových přiznání, hlášení a dalších výkazů
 • zpracování interních zpráv
 • zastoupíme vás na úřadech
 • zúčastníme se vašich finančních kontrol
 • budeme vám k dispozici ke konzultacím
 • zajištění kompletní poradenství
 • zpracování účetní dokumentace
 • řešení problémů podvojného účetnictví
 • poskytnutí opory při zpracování účetních uzávěrek
 • pomoc při přechodu na mezinárodní účetní standardy
 • tvorbu účetních směrnic a interních předpisů podle vašich požadavků a potřeb
 • spolupráci v oblasti účetní metodiky a řízení cash-flow
 • sestavování finančních analýz a plánů
 • zpracování podkladů pro potřeby finančních institucí
 • další služby podle vašich požadavků a potřeb

Své podvojné účetnictví budete mít zpracováno rychle a podle nejaktuálnějších předpisů. Pomůžeme vám i s přechodem na mezinárodní účetní standardy, abyste mohli v klidu rozvíjet svůj obchod.

Jsme špičkou ve svém oboru, a proto přesně víme, jak vám co nejefektivněji pomoci. Nevyhazujte své peníze za drahé zaměstnance a zajistíme vám kompletní vedení účetní agendy za velmi příjemné ceny.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Caspian Accounting & Consulting Services