Outsourcing a Outstaffing

Lidský faktor je klíčovým předpokladem úspěšného podnikání.

Potřebujete tedy kvalifikovaný, kompetentní a zkušený personál, jehož udržování je nákladné, ať už z pohledu mezd či nákladů na jeho vzdělávání.

Koordinací všech zaměstnanců se zabývá personální management, který nerozhoduje jen o tom, zda mít či nemít personální oddělení, ale také o celé struktuře, rozvoji, motivaci a kontrolování zaměstnanců.

Tato oblast je velmi náročná a proto vznikly outsourcingové společnosti. Jedná se o externí vedení účetnictví a poskytování dalších služeb.

Dochází tedy vlastně k pronájmu cizích pracovníků a vzhledem k výši odvodů do státního rozpočtu se stává v posledních letech stále populárnějším. Velmi užitečný je obzvláště v případech, kdy potřebujete rychle do určitého projektu zapojit další lidské zdroje, ale pouze na dobu dočasnou.

Odpadá tedy nutnost věnovat se personálním otázkám, řešit problémy s nimi spojenými a můžete se koncentrovat na nové projekty a rozvoj vašeho podnikání.

Účetní outsourcing je velmi výhodný i z hlediska finančních úspor, jelikož je často využíván k optimalizaci daní.

Mzdový outsourcing zajistí zpracování mezd a vedení kompletní agendy personalistiky.

Zvolit si můžete buď plný outsourcing, kdy kompletně převezmeme celé vedení této oblasti nebo pouze formu spolupráce, kdy vykonáme kontrolu a mzdové a personální oddělení bude ve vašem podniku i nadále zachováno.

vector_179_5

Outsourcing účetnictví a jeho cíle

Účetní outsourcing má za hlavní cíle získání zdrojů, které potřebujete pro vaše úspěšné podnikání. Zjednodušíte tak manažerskou činnost a celou organizační strukturu vašeho podniku a navíc získáte konkurenční výhodu ve vašem oboru.

 Účetní outsourcing nabízí mnoho výhod

  • Přenecháte činnost účetního oddělení externímu účetnímu a můžete se pak plně věnovat své hlavní činnosti a rozvíjet svůj podnik.
  • Nemusíte řešit nábor a výběr zaměstnanců do svého účetního oddělení a udržovat jejich kvalitu a odbornost. Odpadnou tedy náklady spojené se školením a odbornými semináři.
  • Odpadnou vám také náklady na pořízení účetního programu a jeho aktualizace. Eliminujete nebezpečí špatného výběru tohoto programu a s ním spojené obtíže s jeho úpravami a školením zaměstnanců, aby ho uměli ovládat.
  • Získáte nezaujaté přehledy, výstupy a reporty, které vám pomohou ve finančním plánování. Zpracujeme vám finanční analýzy a další ukazatele, které budete potřebovat.
  • Získáte vedení účetnictví na nejvyšší úrovni, včetně vyhodnocení konkrétních účetních případů z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.
  • Snížení rizika. Externím vedení účetnictví jsou potencionální rizika okamžitě řešena díky špičkové úrovni daňových a účetních poradců. Snížíte tak i riziko penalizace za nedodržení stanovených předpisů.
  • Nemusíte řešit zastupitelnost zaměstnanců v době dovolených a při nemoci. My Vám poskytneme dostatečný počet zkušených a navíc jazykově vybavených účetních.
  • Odborné zastoupení společnosti při kontrolách státní správy a dalších institucí.

Jste-li ve fázi „hledám externího účetního“ neváhejte se obrátit na naši společnost. Nabízíme své služby všem podnikům od malých s několika zaměstnanci až po velké nadnárodní korporace.

Přístup volíme vždy individuální, abychom vyšli maximálně vstříc vašim požadavkům a potřebám. Díky našim specialistům budete mít záruku špičkově zpracovaného účetnictví a klidu na rozvoj vašeho podnikání.

Pokud bude potřeba, poskytneme vám i konzultace či poradenství v oblasti práva a daní. Uděláme vše proto, aby vaše podnikání fungovalo a dosahovalo co nejvyšších zisků. Záleží jen na vás, jaké služby využijete.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Caspian Accounting & Consulting Services