Likvidace společnosti

Likvidace společnosti je ještě složitější než její registrace. Bohužel zde neplatí známé pravidlo, že je lepší zbourat než rekonstruovat.

Pokud vznikly za doby trvání společnosti dluhy, závazky a další vazby, pak během procesu likvidace musí být všechny tyto otázky vyřešeny. Při likvidaci společnosti je velmi důležité postupovat krok za krokem a dodržovat určitý postup.

Zde je důležitý každý detail od oznámení věřitelům o likvidaci společnosti až po vytvoření likvidační rozvahy. Většinou likvidace zasahuje i do zájmů společníků a je potřeba rozdělit aktiva optimálním způsobem, aniž by došlo k porušení právních předpisů a zájmů vlastníků společnosti.

plan [преобразованный]

Likvidace společností nemusí být vždy problémem. Je tu pro vás naše společnost, která rychle a precizně připraví potřebné dokumenty, předá vám zkušenosti, uskuteční potřebnou přípravu a provede potřebné kroky směřující k bezproblémové likvidaci a odkupu společnosti.

Likvidace společnosti a vytvoření společnosti nové

Tato situace bývá při likvidaci společností poměrně obvyklá. Nemusíte se tohoto postupu obávat.

Tento postup je sice obtížný a může trvat delší dobu, ale není nemožný. Vše zařídíme a zprostředkujeme, vy si nemusíte dělat starosti. Tato varianta bývá často ekonomicky nejvýhodnější.

Důvody k likvidaci společnosti

Pokud vlastníte právnickou osobu, se kterou již nepodnikáte a chcete proto definitivně ukončit její činnost, doporučujeme vám společnost zlikvidovat. Rychlost celého procesu se odvíjí od průběhu podnikání společnosti a je zcela individuální. Jaké jsou tedy důvody směřující k likvidaci společnosti?

  • Nebudete mít povinnost vést účetní a daňovou agendu, podávat daňová přiznání a hlášení.
  • Nebudete mít žádné zákonné povinnosti a smluvní vztahy plynoucí z činnosti společnosti.
  • Likvidace akciové společnosti nebo jiné je podle zákona zcela transparentním způsobem ukončení podnikatelské činnosti.
  • Jednatelé společnosti se okamžitě zbaví tlaku věřitelů.
  • Trendem dneška je kriminalizace převodů a prodejů obchodních podílů a likvidace je tak prakticky jediná bezpečná možnost, jak ukončit činnost společnosti.

Proces likvidace společnosti

Likvidaci společnosti s ručením omezeným či jiných přechází rozhodnutí jednatelů společnost. Jejím cílem je vymazání z obchodního rejstříku, což je jedna z cest, kterou můžeme směřovat k zániku.

Bez této likvidace může společnost zaniknout pouze přeměnou v jinou formu, stanovením nového majitele nebo sloučením několika firem. Průběh celé likvidace má za úkol uzavřít zakázky, pohledávky a také případné soudní spory, ukončit spolupráce a projekty, vyplatit zaměstnance, společníky, věřitele a investory a celou společnost formálně ukončit.

Společnost bude fungovat i potom, ale s dovětkem „v likvidaci“ a rozhodovací pravomoci přechází na likvidátory či insolvenční správce.

Klady likvidace společnosti

Likvidací společnosti chápeme samozřejmě uzavření účetnictví, vyrovnání se s klienty, zaměstnanci a dalšími stranami. Pokud firma přestala plnit svůj účel, přestala vydělávat nebo došlo k legislativním změnám vedoucím k zániku společnosti, má likvidace několik pozitivních dopadů.

Záleží také na tom, co vedlo k rozhodnutí společnost zlikvidovat, ale nejčastějším důvodem bývají finanční problémy. Zamezí se tím navyšování dluhů a získáte možnost přejít k jinému výdělečnějšímu podnikání.

Celý proces zařídíme za vás a pomůžeme vám při výběru nejefektivnější a nejoptimálnější varianty zániku vaší společnosti. Máme bohaté zkušenosti v tomto oboru a dokážeme vám poskytnout profesionální právní poradenství.

Vše provedeme diskrétně, čestně a precizně. Likvidace společnosti s.r.o. nebo jakékoli jiné s námi nebude tak bolestivé a proběhne bez průtahů a zbytečných komplikací.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Caspian Accounting & Consulting Services