Pokud chcete pro svůj podnik zajistit účetní systém, který by plně odpovídal mezinárodním standardům, je potřeba ho aktualizovat a uvést do požadované podoby.

Bohužel, přechod na mezinárodní standardy účetnictví IFRS není jednoduchý, ovšem může výrazně zlepšit dobré jméno vaší společnosti ve světě a velmi efektivně pomoci při obchodování se zahraničními partnery.

Rozšíří se vám proto obchodní příležitosti a budete se daleko snadněji orientovat na zahraničních trzích.

2_MDAwNy5qcGc [преобразованный]

Co je IFRS?

International Financial Reporting Standards nebo tedy mezinárodní standardy pro finanční reportování byly v roce 2002 potvrzeny Evropským parlamentem jako jediný evropský systém finančního reportování. V české republice je tato problematika stanovena § 19 odstavec 9 a § 23a zákona o účetnictví.

Nejedná se o účetní systém na základě účtové osnovy a postupů účetnictví, nejsou zde definovány žádné techniky účtování, ale jsou předepsána závazná pravidla pro celý systém vykazování výsledků hospodaření.

Daleko důležitější roli než doposud zde hrají interní normy, pravidla a předpisy upravující oblast účetnictví. Velkým problémem pak proto bývá přechod od současného způsobu vedení účetnictví na výkaznictví IFRS, upravené konkrétně standardem IFRS 1.

Naše společnost proto nabízí služby, které zahrnují transformaci účetního výkaznictví do mezinárodních standardů.

Také můžeme poskytnout poradenství s daňovou optimalizací účetnictví a evidencí. U některých společností se transformuje pouze určitá část, jako např. evidence aktiv, a u některých transformujeme kompletní účetní evidenci.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví totiž předpokládají zvláštní režim evidence a rozpisu základních účetních ukazatelů.

Pokud získáte odborný a profesionální přístup, poslouží vám takto získané informace pro tvoření dobrého jména vaší společnosti a získáte důvěru obchodních partnerů. Tímto způsobem lze prokázat pravé úmysly a zajistit transparentnost vašeho podnikání.

Tyto účetní standardy jsou uznávány po celém světě a nemají žádné územní omezení. Máme s nimi hluboké zkušenosti, které vám můžeme poskytnout k dispozici. Staňte se s námi silnou firmou s dobrým jménem.

Poskytneme Vám následující služby:

  • Zavedení mezinárodních standardů a přechod na IFRS
  • Ověřování účetních závěrek podle IFRS
  • Převody dosavadních účetních postupů na postupy IFRS
  • Převody leasingových smluv na vykazování dle IFRS
  • Poradenství v celé oblasti IFRS a US GAAP
  • Další služby podle vašeho přání a požadavků
© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Caspian Accounting & Consulting Services