Daňová evidence

V roce 2004 zaniklo v České republice jednoduché účetnictví a zůstalo pouze podvojné, které se jednoduše přejmenovalo na "účetnictví".

Jednoduché účetnictví nahradilo vedení daňové evidence.

Pracuje na podobných principech a řídí se zákonem o daních z příjmu. Ten ale stanovil pouze obsah daňové evidence, nikoli však jeho formu zpracování.

Zde tedy vznikl prostor pro individuální zpracování příjmů a výdajů, samozřejmě ale v mezích zákona.

Podnikateli nejčastěji volenou formou evidence je evidence příjmů a výdajů v deníku nebo na evidenčních kartách.

13_MDA0OC5qcGc [преобразованный]_2

Primárně je tato evidence určena pro fyzické osoby, které nevedou účetnictví a uplatňují své výdaje ve skutečné výši, stejně jako tomu bylo do roku 2004 v jednoduchém účetnictví.

Daňová evidence tak vypočítá základ daně z příjmu a zajistí přehled o příjmech a výdajích, stavu majetku, závazcích a dalších skutečnostech ovlivňujících výši daně z příjmu.

Naše společnost vám zajistí komplexní vedení účetní a daňové evidence přesně podle vašich požadavků, zajistí kontrolu a také rekonstrukci daňového účetnictví. Vše zpracujeme během vámi stanoveného časového úseku jak měsíčně, tak i čtvrtletně.

Přechod z daňové evidence na účetnictví

Pokud již nebudete vést daňovou evidenci, ať už z důvodu překročení obratu zákonem stanovené hranice 25 mil. Kč, nebo se tak prostě rozhodnete, naše společnost vám bude v celém procesu nápomocna.

Při přechodu z daňové evidence na účetnictví (dříve podvojné účetnictví), je potřeba postupovat podle přílohy č. 3 zákona o daních z příjmů. Součástí takového přechodu bývá i daňová optimalizace.

Na základě vaší dosavadní daňové evidence náš specialista vyhodnotí, která varianta by pro vás byla ta nejvýhodnější (zda by se jednalo pouze o přechod na účetnictví, nebo zda by bylo výhodnější založit novou společnost a ušetřit tak značný finanční obnos).

Je proto velmi důležité správně se rozhodnout, v jaký čas převod zrealizovat. Velkou výhodou totiž bývá zdanění pohledávek a zásob v devíti následujících letech po převodu.

Naši specialisté vám rádi pomohou i v opačném případě, pokud budete přecházet z účetnictví na daňovou evidenci.

Pro všechny podnikatele platí, že musí věrohodně zajistit výpočet daňového základu.

Rozlišujeme, zda jste živnostníkem, který provozuje vedlejší podnikatelskou činnost, nebo zda jste podnikatelem se stovkami dokladů měsíčně, skladem materiálu, několika podnikatelskými účty a jste plátcem DPH.

Vedení daňové evidence odpadá podnikatelům pouze v případě, že se rozhodnou uplatnit daň paušálem podle zákona o dani z příjmů. Je tedy na každém, jakou variantu zvolí. V obou případech stojíme při vás a budeme vám oporou v jakékoli situaci.

Neváhejte proto a kontaktujte nás ještě dnes. Pomůžeme vám s rozhodováním, nastavíme vám vše na podmínky vaší společnosti nebo vám kompletní agendu daňové evidence budeme pravidelně zpracovávat.

Nemusíte shánět účetní a daňové poradce, všechno vyřešíme komplexně, včetně komunikace s finančním úřadem a dalšími institucemi. Po ukončení účetního období obdržíte kompletně zpracované podklady, včetně zpracovaného daňového přiznání.

Nebo využijete pouze našich konzultací a poradenství. Vše přesně podle vašich představ a potřeb. Náš přístup je zcela individuální.

© Copyright 2016, All Rights Reserved. Powered by Caspian Accounting & Consulting Services